OIVGA CHALINGANLAR KO'PAYMOQDA...(MI?)

27-05-2023, 11:08
0

Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik bugungi kunda nafaqat tibbiyot xodimlarini balki barchamizni tashvishga soladigan dard bo‘lib turibdi.

ODAM SAVDOSI UCHUN QANDAY JAZO BOR?

27-05-2023, 11:05
0

Bugungi kunda dunyo miqyosida jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilib kelayotgan eng xavfli, insonning shaxsiy daxlsizligi va qadr-qimmatini toptashni maqsad qilib qo'yuvchi illatlardan biri – odam

MIRANDA QOIDASI NIMA?

27-05-2023, 11:00
0

Inson butun umri davomida yangilikka intiladi, ya’ni o‘zi yangilik yaratadi yoki boshqalar yaratgan yangiliklardan o‘zining faoliyatida foydalanib keladi. Davr taqozosi bilan ma’lum bir soha uchun

HUQUQIY TARG'IBOTNING AHAMIYATI.

27-05-2023, 10:57
0

Huquqiy targ‘ibot umumiy targ‘ibotning bir yo‘nalishi bo‘lib, unga asosan aholining huquq va majburiyatlari, qonuniy manfaat-lari bilan bog‘liq masalalarning mazmun va mohiyatini aholiga yetkazish,

SERQIRRA HAMKORLIK-N21-SON-27 MAY.2023Y.

27-05-2023, 10:53
0

Yurti-mizning dunyoda tinchlik va xavfsizlikni ta minlash yo'lidagi sa y-harakatlari, jug'rofiy joylashuvi va mafkurasidan qat i nazar barcha mamlakatlar bilan ochiq, do'stona va pragmatik tashqi

PASHSHAXO'RDADAN SAQLANING

20-05-2023, 10:45
0

Leyshmanioz ya ni pashshaxo'rda kasalligi - odamlarda va hayvonlarda uchraydigan transmissiv protozoy kasallik hisoblanadi. Iskabtopar chivinlar tashuvchi bo'lib, kasallikni chaqish yo'li bilan

ADLIYA MASLAHATXONASI

20-05-2023, 10:42
0

Murojaatlarni ko'rib chiqishni rad etgan mansabdorlarga qanday javobgarlik bor? Ma muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksga ko'ra, quyidagi harakatlar jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari

FAROVON HAYOTIMIZ KAFOLATI

20-05-2023, 10:37
0

Ijtimoiy, bu - insonga e tibor va g'amxo'rlik, degani. Davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq Konstitutsiyadagi normalar 3 barobarga ko'paytirilayapti.

INSHO YOXUD SUV YO'G'IDA TAYAMMUM

20-05-2023, 10:35
0

Tanballikmi yoxud loqaydlik, onglimi yoxud ongsiz yo'sinda, parvoyimiz palak, savodsizlikka qaratilgan intilishlarimiz, jahdu jadal, zabtu zanamlarimiz o'z samarasini bermoqda, birodar. Bundan

Ta'lim va tarbiyaviy qarashlar

20-05-2023, 10:27
0

Respublikamizning hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin olish uchun ma'naviy salohiyatimizni va iqtisodiy


    1 2

Авторизация